Протокол №3 от 28.06.2019г.–обявяване на крайните оценки на кандидатите от ІV етап и крайната оценка от конкурса за назначаване на съдебен секретар


Протокол № 3 от 28.06.2019 г.
Дата: 28/06/2019
Линк: ОТВОРИ
Приложение № 4
Дата: 28/06/2019
Линк: ОТВОРИ