Протокол № 2/26.06.2019г.– обявяване на резултатите и крайната оценка от ІІ и ІІІ етап от конкурса за длъжността “съдебен секретар”


Протокол № 2 от 26.06.2019 г.
Дата: 27/06/2019
Линк: ОТВОРИ
Приложение № 2 към Протокол № 2 от 26.06.2019 г.
Дата: 27/06/2019
Линк: ОТВОРИ