Протокол №1 от 11.06.2019 г.–обявяване на резултатите от проведения І-ви етап от конкурса за длъжност "Съдебен секретар"


Протокол №1 от 11.06.2019 г.
Дата: 11/06/2019
Линк: ОТВОРИ