Протокол №6 от 30.03.2018г.–обявяване на крайните оценки на кандидатите от ІV етап на конкурс за назначаване на съдебен секретар, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея.


Протокол №6 от 30.03.2018 г.
Дата: 30/03/2018
Линк: ОТВОРИ
Приложение № 4
Дата: 30/03/2018
Линк: ОТВОРИ