Протокол №5 от 29.03.2018г.–обявяване на резултатите от трети етап и крайната оценка от втори и трети етап от конкурса за длъжността “съдебен секретар”


Протокол №5 от 29.03.2018 г.
Дата: 29/03/2018
Линк: ОТВОРИ
Приложение № 2 към Протокол №5 от 29.03.2018 г.
Дата: 29/03/2018
Линк: ОТВОРИ