Протокол №4 от 29.03.2018г.–обявяване на резултатите от проведения втори етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“


Протокол №4 от 29.03.2018 г.
Дата: 29/03/2018
Линк: ОТВОРИ