Протокол № 3 от 22.03.2018 г. -промяна на датата и часа за провеждане на ІV етап (събеседване) от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“


Протокол № 3 от 22.03.2018 г.
Дата: 26/03/2018
Линк: ОТВОРИ