Протокол №1 от 12.03.2018г.–обявяване на резултатите от проведения първи етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“


Протокол № 1 от 12.03.2018 г.
Дата: 13/03/2018
Линк: ОТВОРИ