Правила за събиране на съдебните вземания


Правила за събиране на съдебните вземания на съдилищата в апелативната зона, утвърдени със Заповед №173/14.12.2015г. на Председателя на Апелативен съд Пловдив
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ