Вътрешни правила за реда и документооборота при изплащане на възнаграждения на особени представители и разноски на свидетели и при възстановяване на освободени суми за държавни такси, депозити и гаранции


Вътрешни правила за реда и документооборота при изплащане на възнаграждения на особени представители и разноски на свидетели и при възстановяване на освободени суми за държавни такси, депозити и гаран
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ