Вътрешни правила за изплащане възнаграждения и разходи на вещи лица в Районен съд Карлово


Вътрешни правила за изплащане възнаграждения и разходи на вещи лица в Районен съд Карлово
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
Декларация за осигурителен доход
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
Приложение 1 - Справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
Приложение 2 - Сметка за полагащите се пътни и дневни
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
Приложение 3 - Заявление
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
Приложение 4 - Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба №2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
Приложение 5 - Декларация по чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ