Конкурси


Протокол № 3 от 12.12.2017 г. -обявяване на резултатите от проведения трети етап от конкурса за длъжността „Съдебен архивар“.


Протокол № 2 от 08.12.2017 г. -обявяване на резултатите от проведения втори етап от конкурса за длъжността „Съдебен архивар“.


Протокол № 1 от 27.11.2017 г. -обявяване на резултатите от проведения първи етап от конкурса за длъжността „Съдебен архивар“.


Районен съд - Карлово обявява конкурс за назначаване на 1 свободна щатна бройка за съдебен архивар

Страница 1 от 1