ПРЕСОФИС / Съобщения (Обяви и Съобщения)

СЪОБЩЕНИЕ

Районен съд – Карлово, съвместно с Районна прокуратура – Карлово, организират „Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 27.04.2018г. (петък) от 12.30 часа, по инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на „Комуникационна стратегия на съдебната власт“.

Каним граждани, ученици, студенти и журналисти да посетят съда при следния КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЕТО:

I. Организираната от Районен съд – Карлово изложба на детски рисунки на тема: „Съдът през погледа на малкия гражданин“, гражданите и гостите на града ще могат да я посетят и разгледат, в сградата на съда, намираща се на адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 44 от 09:00 часа до 15:00 часа.

II. Желаещите могат да посетят сградата на съда, намираща се на адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 44 и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, касаеща съдебните процедури, работата и функциите на съдебните служби. Гостите на Открития ден имат възможността да разгледат различните служби, деловодства и регистратура, да наблюдават технологията и разнообразието от предоставяните съдебно-административни услуги, да получат отговори на въпроси, свързани с организацията на работата в съда, със статута на съдиите и на съдебните служители, с резултатите, с проблемите и постиженията в процеса на правораздаване.

III. Организираният съвместно от Районен съд – Карлово и Районна прокуратура – Карлово импровизиран съдебен процес по гражданско и наказателно дело, под формата на ролева игра, с участието на ученици от СУ „Васил Левски“ гр. Карлово ще може да се наблюдава от посетителите в съдебната палата на адрес: град Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4, с начален час - 12.30 ч.

ІV. В сградата на съда на адрес: гр.Карлово, ул. „Ген. Карцов“ № 44 от 15.00 часа ще започне церемонията по награждаването на тримата класирани ученици, участващи в конкурса за детска рисунка на тема: „Съдът през погледа на малкия гражданин“.

Провеждането на „Ден на отворените врати” е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

Надяваме се, че програма ще бъде интересна и полезна за Вас!

Телефон за връзка: 0335/9 32-62

е-mail : krs@rs-karlovo.com

Очакваме ви!

РАЙОНЕН СЪД–КАРЛОВО

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема:

„Съдът през погледа на малкия гражданин“

Резултат с изображения за drawning kid clipart

ЦЕЛИ: Да стимулира детското творчество и даде възможност на децата да имат повече доверие в съдебната система;

Да създаде интерес към професията на юриста;

Да даде начални познания за правосъдната система на Република България;

Да стимулира творческото мислене и интереса към рисуването;

Да популяризира ученическото творчество;

Да стимулира към благотворителност;

 

РЕГЛАМЕНТ:

І. УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват деца във възрастова група от първи до четвърти клас включително.

ІІ. СВОБОДА НА ИЗБОРА:

Няма ограничения в избора на материали, средства и техники на рисуване.

ІІІ. ОГРАНИЧЕНИЯ:

Всеки участник трябва да изпрати не повече от една рисунка по темата на конкурса, нарисувана на картон в размер А3 или А4 (без паспарту).

ІV. ПРЕДСТАВЯНЕ:

 На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: Трите имена на автора; училище и клас (ако детето е ученик), електронен адрес и телефон за връзка с родител или учител.

V. СРОК за представяне:

ВСИЧКИ РИСУНКИ трябва да бъдат изпратени (представени) до 17:00 часа на 30.03.2018 г., на адрес: гр.Карлово, ул. „Ген. Карцов“ № 44, Съдебна палата – Районен съд гр.Карлово (стая № 6), Административен секретар.

 

VІ. ОЦЕНЯВАНЕ:

Всички творби, постъпили в съда до 17:00 часа на 30.03.2018 г., ще бъдат снимани и на 02.04.2018 г. ще бъдат публикувани на Фейсбук-профила на Районен съд Карлово на адрес:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023821611074

            Победителите в конкурса ще бъдат избрани чрез гласуване във Фейсбук-профила на Районен съд Карлово.

Гласуването ще се проведе в периода от 02.04.2018 г. до 25.04.2018 г.

Трите рисунки, получили най-голям брой харесвания, ще бъдат наградени.

VІІ. ИЗЛОЖБА И НАГРАЖДАВАНЕ:

На 27.04.2018 г. в Районен съд Карлово се провежда ден на отворените врати. На този ден, от 09:00 часа до 15:00 часа в сградата на съда на адрес: гр.Карлово, ул. „Ген. Карцов“ № 44, ще се проведе изложба на всички рисунки, участващи в конкурса.

Церемонията по награждаването на тримата класирани участници ще започне в 15:00 часа.

НАГРАДЕН ФОНД:

Плакет;

Грамоти;

Предметни награди;

 

ВАЖНО:

Предоставените творби остават в Районен съд - Карлово и не се връщат на участниците.

Трите наградени рисунки ще бъдат изложени в сградата на съда след приключване на конкурса и впоследствие ще бъдат продадени на търг с благотворителна цел. При организиране на търга, съдът ще обяви каузата, а след приключването му – размерът на събраните средства.

От останалите рисунки съдът ще състави албум-годишник.

Районен съд Карлово си запазва правото да популяризира творбите с образователна цел.

 

НА ВНИМАНИЕТО на родителите:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, за да допуснем детето Ви до участие в конкурса, без да нарушим правата му, е необходимо да ни предоставите декларация, съдържаща Вашето съгласие: рисунката на детето Ви, неговото лично и фамилно име, училището и класа му (ако е ученик) да бъдат публикувани в Интернет (Фейсбук – профила на Районен съд Карлово), където ще се проведе и гласуването.

ОБРАЗЕЦ на декларацията може да изтеглите от Интернет страницата на Районен съд Карлово

http://rs-karlovo.com/

 

ЗА КОНТАКТИ: тел.035/94516 – Административен секретар Илза Тодорова, ИФ Връзки с Обществеността Ангелина Господарска

 

ОТ ЕКИПА на РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО

Виж документи
Страница 1 от 1