СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2015 г. - 2019 г.

Списък на съдебните заседатели

за Районен съд Карлово

 мандат 2019 г. – 2023 г.

 

Име

1

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА БОЧЕВА

2

АННА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА

3

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА СЕИЗОВА

4

ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ИВАНЧЕВА

5

ЕМИЛИАН СТАНИСЛАВОВ КОЛАРОВ

6

КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА ГАМБЕЗОВА

7

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

8

ЛАЛКА БОНЕВА ПЕТКОВА

9

МАРИАНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА

10

МАРИЯ СОТИРОВА ТОШЕВА БРЪНЗАКОВА

11

НЕДКА СПАСОВА ГРОЗЕВА

12

НЕДКА СЕМКОВА ТАКОВА

13

НИКОЛА АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

14

ПЕНКА МАРКОВА ТЕРЗИЕВА

15

ПЕТКО МИТЕВ ПЕТКОВ

16

РАДКА ПЕТРОВА РАЧЕВА

17

СВЕТЛА ХРИСТОВА КЛИСАРОВА ПЕРОВА

18

СТАЙКО ХРИСТОВ ИЛИНОВ

19

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА