Съдебна палата

Съдебната палата в гр. Карлово се намира в центъра на града – на ул. Димитър Събев № 4. Картата илюстрира местонахождението и транспортния достъп до съдебните сгради: