Обявления за публична продан

- Обявление за продан по ИД 125/2018 г. - от 05.06.2019 г. до 05.07.2019 г.
Отвори

- Обявление за продан по ИД 171/2014 г. - от 03.05.2019 г. до 03.06.2019 г.
Отвори

- Обявление за продан по ИД 131/2018 г. - от 11.03.2019 г. до 11.04.2019 г.
Отвори

- Обявление за продан по ИД 125/2018 г. - от 05.02.2019 г. до 05.03.2019 г.
Отвори

- Обявление за продан по ИД 155/2018 г. - от 05.02.2019 г. до 05.03.2019 г.
Отвори

- Обявление за продан по ИД 149/2018 г. - от 04.01.2019 г. до 04.02.2019 г.
Отвори