Обявления за публична продан

- Обявление за продан по ИД 97/2018 г. - на 27.11.2018 г. от 14 ч.
Отвори

- Обявление за продан по ИД 131/2018 г. - от 27.11.2018 г. до 27.12.2018 г.
Отвори

- Обявление за продан по ИД 47/2017 г. - от 05.10.2018 г. до 05.11.2018 г.
Отвори

- Обявление за продан по изп 239/2016 г. - от 11.09.2018 г. до 21.10.2018 г.
Отвори

- Обявление за продан по изп 13/2011 г. - от 28.09.2018 г. до 29.10.2018 г
Отвори

- Обявление за продан по изп 31/2018 г. - от 30.08.2018 г. до 01.10.2018 г.
Отвори