Актуална информация

12.02.2018г. - Районен съд–Карлово обявява конкурс за детска рисунка на тема: „Съдът през погледа на малкия гражданин“. Повече за конкурса можете да прочетете тук.

Повече

06.02.2018 г. - На основание Заповед № ЛС 19/01.02.2018 г. на Председателят на Районен съд – Карлово обявява конкурс за назначаване на една свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжността „Съдебен секретар”. Повече информация може да получите като посетите страницата "Конкурси".

Повече

Бюджет на Районен съд - Карлово за 2018 г. Повече информация може да видите в раздел "Достъп до информация".

Повече

07.09.2017 г. - Заповед № РД 134/22.08.2017 г. и Заповед № РД 135/22.08.2017 г. на председателя на Окръжен съд - Пловдив относно актуализиране на списъка за вещи лица и съдебни преводачи. Краен срок 29.09.2017 г.

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ