Актуална информация

На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол 3 от 28.06.2019 г., ведно с приложение № 4, от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 133/11.06.2019 г., обявяване на крайните оценки на кандидатите от ІV етап на конкурс за назначаване на съдебен секретар, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

Протокол № 2/26.06.2019г.– обявяване на резултатите и крайната оценка от ІІ и ІІІ етап от конкурса за длъжността “съдебен секретар”. За повече информация посетете страницата "Конкурси."

Повече

11.06.2019 г. - Протокол №1 от 11.06.2019 г.–обявяване на резултатите от проведения І-ви етап от конкурса за длъжност "Съдебен секретар". За повече информация посетете страницата "Конкурси."

Повече

08.05.2019 г. - На основание Заповед № ЛС 105/03.05.2019 г. на Председателят на Районен съд – Карлово обявява конкурс за назначаване на една свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжността „Съдебен секретар”. Повече информация може да получите като посетите страницата "Конкурси".

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ