ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
16.07.2018 г., 17.07.2018 г., 18.07.2018 г., 19.07.2018 г., 20.07.2018 г.

23.07.2018 г., 24.07.2018 г., 25.07.2018 г., 26.07.2018 г., 27.07.2018 г.

 

16.07.2018 г.

Няма насрочени дела

17.07.2018 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НЧХД

31/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

9:40

АНД

424/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

10:00

АНД

423/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

10:15

АНД

335/2018

АННА П. ДОНКОВА

5

10:30

АНД

446/2018

АННА П. ДОНКОВА

6

11:00

НОХД

459/2018

АННА П. ДОНКОВА

18.07.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

594/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:30

ЧГД

1047/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

19.07.2018 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

193/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

АНД

451/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

9:50

АНД

448/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

10:15

АНД

436/2018

АННА П. ДОНКОВА

20.07.2018 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧНД

464/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:30

ЧНД

463/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

23.07.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

990/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

24.07.2018 г.

Няма насрочени дела

25.07.2018 г.

Няма насрочени дела

26.07.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

864/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

27.07.2018 г.

Няма насрочени дела

 

в началото