ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
10.06.2019 г., 11.06.2019 г., 12.06.2019 г., 13.06.2019 г., 14.06.2019 г.

17.06.2019 г., 18.06.2019 г., 19.06.2019 г., 20.06.2019 г., 21.06.2019 г.

 

10.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1773/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

923/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1122/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1539/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

253/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

261/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

11:00

Гражданско дело

907/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

293/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:30

АНД

895/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

11.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

462/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

441/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

590/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

1599/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

139/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

9:30

Гражданско дело

207/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

933/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:30

Гражданско дело

1469/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

13:30

Гражданско дело

579/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

313/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:45

НОХД

403/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:00

НОХД

374/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

13:30

АНД

138/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

14:00

НОХД

719/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

15:00

НОХД

312/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

 

12.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1753/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

342/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:30

Гражданско дело

1240/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

10:00

Гражданско дело

436/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:00

Гражданско дело

522/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

10:00

Гражданско дело

552/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НЧХД

744/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:15

НОХД

228/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:45

НОХД

229/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

11:20

НОХД

256/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

5

13:30

НЧХД

57/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

13.06.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

47/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

АНД

183/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:00

НОХД

596/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:00

НОХД

663/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

13:30

НОХД

321/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

14:00

АНД

351/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

14:30

АНД

385/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

14.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

1317/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

 

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НЧХД

391/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

17.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1459/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

204/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

585/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1858/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

1464/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:00

Гражданско дело

586/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

140/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

10:30

Гражданско дело

698/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

9

11:00

Гражданско дело

496/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

326/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

9:50

АНД

345/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:15

АНД

349/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

10:45

АНД

388/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

5

11:15

АНД

6/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

6

11:30

АНД

12/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

7

11:55

АНД

98/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

18.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

655/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

290/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

376/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

688/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:00

Гражданско дело

757/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

9:30

Гражданско дело

42/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

9:30

Гражданско дело

84/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

9:30

Гражданско дело

366/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

9:30

Гражданско дело

542/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

10

10:00

Гражданско дело

69/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

11

10:00

Гражданско дело

417/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

12

10:30

Гражданско дело

10064/2004

ДАРИНА И. ПОПОВА

13

10:30

Гражданско дело

1294/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

14

10:30

Гражданско дело

29/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

15

10:30

Гражданско дело

560/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

368/2019

АННА П. ДОНКОВА

2

10:00

ЧНД

333/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

13:30

НЧХД

559/2018

АННА П. ДОНКОВА

19.06.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

323/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:15

НЧХД

505/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

11:00

НЧХД

589/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

11:30

АНД

291/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

20.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

665/2015

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

434/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

437/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

258/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

321/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

1782/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1785/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

10:30

Гражданско дело

371/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

9

11:00

Гражданско дело

37/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

260/2019

АННА П. ДОНКОВА

2

9:40

АНД

147/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

9:50

АНД

371/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

10:00

АНД

381/2019

АННА П. ДОНКОВА

5

13:30

АНД

372/2019

АННА П. ДОНКОВА

21.06.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

ЧНД

328/2019

АННА П. ДОНКОВА

в началото