ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
19.08.2019 г., 20.08.2019 г., 21.08.2019 г., 22.08.2019 г., 23.08.2019 г.

26.08.2019 г., 27.08.2019 г., 28.08.2019 г., 29.08.2019 г., 30.08.2019 г.

02.09.2019 г., 03.09.2019 г., 04.09.2019 г., 05.09.2019 г., 06.09.2019 г.

 

19.08.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1294/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:30

Гражданско дело

1020/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

10:00

Гражданско дело

757/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

10:00

Гражданско дело

908/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:30

Гражданско дело

1085/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

1087/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

11:00

Гражданско дело

951/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

20.08.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

371/2019

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

НОХД

458/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

9:35

НОХД

565/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

9:45

НОХД

567/2019

АННА П. ДОНКОВА

5

9:50

НОХД

568/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

10:00

АНД

389/2019

АННА П. ДОНКОВА

7

10:20

НЧХД

523/2019

АННА П. ДОНКОВА

8

10:30

НОХД

569/2019

АННА П. ДОНКОВА

9

13:30

АНД

372/2019

АННА П. ДОНКОВА

21.08.2019 г.

Няма насрочени дела

22.08.2019 г.

Няма насрочени дела

23.08.2019 г.

Няма насрочени дела

26.08.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

644/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:30

Гражданско дело

1022/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:30

Гражданско дело

1068/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

1069/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

10:00

Гражданско дело

969/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

1126/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

13:30

НЧХД

240/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

27.08.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

478/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:00

АНД

501/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:30

АНД

481/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

9:55

АНД

514/2019

АННА П. ДОНКОВА

5

10:00

АНД

505/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

10:00

АНД

513/2019

АННА П. ДОНКОВА

7

10:15

АНД

477/2019

АННА П. ДОНКОВА

8

10:30

АНД

97/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

9

11:00

НЧХД

283/2019

АННА П. ДОНКОВА

10

13:30

НЧХД

721/2017

АННА П. ДОНКОВА

11

13:30

НОХД

512/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

28.08.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1004/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

29.08.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1109/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:00

Гражданско дело

1057/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

11:00

Гражданско дело

1021/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

30.08.2019 г.

Няма насрочени дела

02.09.2019 г.

Няма насрочени дела

03.09.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

344/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:15

АНД

443/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

АНД

292/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

9:30

АНД

426/2019

АННА П. ДОНКОВА

5

9:40

АНД

314/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

10:00

АНД

896/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

10:00

НЧХД

429/2019

АННА П. ДОНКОВА

8

10:15

НЧХД

459/2019

АННА П. ДОНКОВА

9

10:30

НОХД

500/2019

АННА П. ДОНКОВА

10

10:45

АНД

138/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

11

10:45

НОХД

507/2019

АННА П. ДОНКОВА

12

11:15

АНД

370/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

13

13:30

НЧХД

559/2018

АННА П. ДОНКОВА

14

14:00

НЧХД

1/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

04.09.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

944/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

05.09.2019 г.

Няма насрочени дела

06.09.2019 г.

Няма насрочени дела

 

в началото