ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за

14.10.2019 г., 15.10.2019 г., 16.10.2019 г., 17.10.2019 г., 18.10.2019 г.

21.10.2019 г., 22.10.2019 г., 23.10.2019 г., 24.10.2019 г., 25.10.2019 г.

 

14.10.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1395/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

44/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1579/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1771/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

641/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

1247/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

11:00

Гражданско дело

723/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

1110/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НЧХД

503/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:30

АНД

548/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

15.10.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

29/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1227/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1308/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

1420/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

1599/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

9:30

Гражданско дело

1264/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

332/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:00

Гражданско дело

644/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

1028/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

10

10:30

Гражданско дело

1294/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

514/2019

АННА П. ДОНКОВА

2

9:00

АНД

574/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:15

АНД

513/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

9:30

НЧХД

240/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

9:30

НОХД

573/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

10:00

АНД

599/2019

АННА П. ДОНКОВА

7

10:20

АНД

443/2019

АННА П. ДОНКОВА

8

10:30

АНД

426/2019

АННА П. ДОНКОВА

9

10:45

АНД

590/2019

АННА П. ДОНКОВА

10

11:30

ЧНД

626/2019

АННА П. ДОНКОВА

11

13:30

АНД

292/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

12

13:30

АНД

642/2019

АННА П. ДОНКОВА

13

14:00

АНД

896/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

14

14:30

НОХД

651/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

15

15:00

НОХД

673/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

16.10.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

570/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:10

НОХД

672/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

17.10.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

952/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1143/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1241/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

544/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

1207/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

140/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1091/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

579/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

10:00

НОХД

580/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

11:00

АНД

607/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

13:30

АНД

589/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

14:00

АНД

593/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

14:30

АНД

519/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

18.10.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

11:15

ЧНД

674/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

21.10.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

796/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:00

Гражданско дело

31/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1021/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:30

Гражданско дело

958/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

987/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

988/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1108/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

119/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:20

АНД

276/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

9:30

НОХД

578/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:15

НЧХД

436/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

10:40

АНД

212/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

22.10.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

439/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:15

НЧХД

464/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

НОХД

525/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

9:50

АНД

644/2019

АННА П. ДОНКОВА

5

10:10

АНД

617/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

10:30

НЧХД

127/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

11:00

НОХД

516/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

8

13:30

АНД

138/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

9

14:00

АНД

313/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

23.10.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

629/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:00

НОХД

728/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

24.10.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

555/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

АНД

386/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:00

НОХД

663/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

АНД

647/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

14:00

НОХД

585/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

25.10.2019 г.

Няма насрочени дела

в началото