ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
18.12.2017 г., 19.12.2017 г., 20.12.2017 г., 21.12.2017 г., 22.12.2017 г.
25.12.2017 г., 26.12.2017 г., 27.12.2017 г., 28.12.2017 г., 29.12.2017 г.

 

15.12.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1337/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1532/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1781/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

1782/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

716/2016

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

9:30

Гражданско дело

661/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

9:30

Гражданско дело

1550/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

8

10:00

Гражданско дело

1477/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

9

10:30

Гражданско дело

953/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

718/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:45

ЧНД

733/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

10:00

НОХД

614/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

13:30

ЧНД

736/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

18.12.2017 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

630/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:00

АНД

629/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:40

АНД

442/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

13:30

АНД

528/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

5

14:00

НОХД

154/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

19.12.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1428/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1556/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:30

Гражданско дело

809/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

929/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

524/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

9:30

Гражданско дело

1787/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

1476/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:00

Гражданско дело

123/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

582/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

10

10:30

Гражданско дело

952/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

628/2017

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

АНД

612/2017

АННА П. ДОНКОВА

3

10:00

НОХД

248/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:00

НОХД

592/2017

АННА П. ДОНКОВА

5

10:40

НОХД

463/2017

АННА П. ДОНКОВА

6

11:00

ЧНД

707/2017

АННА П. ДОНКОВА

7

13:30

АНД

624/2017

АННА П. ДОНКОВА

8

13:45

НОХД

390/2017

АННА П. ДОНКОВА

20.12.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

195/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

 

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

740/2017

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

ЧНД

642/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:00

АНД

694/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

21.12.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

971/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:00

Гражданско дело

955/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1889/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

608/2017

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

АНД

700/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:15

АНД

716/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

22.12.2017 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

ЧНД

635/2017

АННА П. ДОНКОВА

25.12.2017 г.

Няма насрочени дела

26.12.2017 г.

Няма насрочени дела

27.12.2017 г.

Няма насрочени дела

28.12.2017 г.

Няма насрочени дела

29.12.2017 г.

Няма насрочени дела

 

в началото