ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
18.03.2019 г., 19.03.2019 г., 20.03.2019 г., 21.03.2019 г., 22.03.2019 г.

25.03.2019 г., 26.03.2019 г., 27.03.2019 г., 28.03.2019 г., 29.03.2019 г.

 

18.03.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1356/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:00

Гражданско дело

1935/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1459/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:30

Гражданско дело

1207/2015

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

244/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

11:00

Гражданско дело

265/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

803/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:15

АНД

817/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

11:00

АНД

53/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

11:45

АНД

43/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

19.03.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1775/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1813/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1814/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

1820/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

1050/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

1028/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

1214/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

47/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НЧХД

767/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

10:15

НОХД

857/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

11:00

ЧНД

72/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

13:30

АНД

840/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

14:00

АНД

76/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

20.03.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

843/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:30

НЧХД

505/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

11:15

НЧХД

589/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

13:30

НОХД

95/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

21.03.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

882/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НЧХД

240/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:30

АНД

146/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

10:00

НОХД

368/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:15

ЧНД

108/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

10:45

АНД

20/2019

АННА П. ДОНКОВА

7

11:00

АНД

106/2019

АННА П. ДОНКОВА

8

13:30

НОХД

374/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

9

13:30

НЧХД

559/2018

АННА П. ДОНКОВА

22.03.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

218/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

9:30

НОХД

219/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:00

НЧХД

57/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

25.03.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1816/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1818/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

1819/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1348/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

1464/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:00

Гражданско дело

83/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1781/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

10:30

Гражданско дело

1838/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

9

10:30

Гражданско дело

193/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

10

11:00

Гражданско дело

737/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

119/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:00

АНД

103/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:30

АНД

104/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

11:15

АНД

98/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

5

13:30

НОХД

733/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

6

14:00

АНД

895/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

26.03.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧГД

966/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1606/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

227/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

1469/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

10:00

Гражданско дело

1692/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

933/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:30

Гражданско дело

608/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:30

Гражданско дело

1147/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:10

АНД

11/2019

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

НОХД

35/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

НЧХД

493/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

11:00

НОХД

889/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

13:30

НЧХД

127/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

14:00

АНД

152/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

14:30

НОХД

181/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

27.03.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

143/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

1581/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

10:00

Гражданско дело

776/2015

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

10:00

Гражданско дело

1287/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:30

Гражданско дело

686/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

73/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

28.03.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1540/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1785/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

858/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1782/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

1695/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

11:00

Гражданско дело

1413/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

29.03.2019 г.

Няма насрочени дела

в началото