ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
24.09.2018 г., 25.09.2018 г., 26.09.2018 г., 27.09.2018 г., 28.09.2018 г.

01.10.2018 г., 02.10.2018 г., 03.10.2018 г., 04.10.2018 г., 05.10.2018 г.

 

24.09.2018 г.

Няма насрочени дела

25.09.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1235/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1149/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1273/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

116/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

568/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

1217/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

1252/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:30

Гражданско дело

1207/2015

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

960/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

500/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НОХД

624/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

10:00

АНД

499/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:30

НЧХД

493/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

11:00

НОХД

625/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

26.09.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

Гражданско дело

1557/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

10:30

Гражданско дело

143/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

11:00

Гражданско дело

1210/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

157/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

27.09.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1773/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

350/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

987/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

17/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

565/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:00

Гражданско дело

868/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1346/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

10:30

Гражданско дело

574/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

9

11:00

Гражданско дело

606/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

371/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

10:00

НОХД

193/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

13:30

НОХД

734/2017

АННА П. ДОНКОВА

28.09.2018 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

160/2018

АННА П. ДОНКОВА

 

01.10.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1815/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

672/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1555/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1890/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

1015/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

172/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

11:00

Гражданско дело

119/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

02.10.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

289/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

586/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

655/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

688/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

1986/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:30

Гражданско дело

308/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:30

Гражданско дело

1300/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:30

Гражданско дело

1301/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

462/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

10:00

АНД

310/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:30

АНД

546/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

11:00

АНД

406/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

13:30

НОХД

192/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

03.10.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

8/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

758/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:00

Гражданско дело

925/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:30

Гражданско дело

383/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

9:30

Гражданско дело

575/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

9:30

Гражданско дело

921/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

7

10:00

Гражданско дело

572/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

8

10:30

Гражданско дело

166/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

9

11:00

Гражданско дело

1780/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

04.10.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

693/2013

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1204/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1858/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1128/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

813/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

1255/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

11:00

Гражданско дело

470/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

1296/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

553/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

АНД

560/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

9:50

НОХД

552/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

10:30

НОХД

585/2018

АННА П. ДОНКОВА

5

11:00

АНД

457/2018

АННА П. ДОНКОВА

6

11:15

АНД

446/2018

АННА П. ДОНКОВА

7

13:30

АНД

469/2018

АННА П. ДОНКОВА

8

13:45

АНД

467/2018

АННА П. ДОНКОВА

05.10.2018 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

14:15

АНД

448/2018

АННА П. ДОНКОВА

 

в началото