ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
23.10.2017 г., 24.10.2017 г., 25.10.2017 г., 26.10.2017 г., 27.10.2017 г.
30.10.2017 г., 31.10.2017 г., 01.11.2017 г., 02.11.2017 г., 03.11.2017 г.

 

23.10.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

317/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:45

Гражданско дело

1385/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1237/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:30

Гражданско дело

1575/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

11:00

Гражданско дело

603/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

24.10.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

10235/2004

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

ЧГД

1167/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

524/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

1401/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

214/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

9:30

Гражданско дело

643/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

9:30

Гражданско дело

1454/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:00

Гражданско дело

1034/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:00

Гражданско дело

920/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

10

10:30

Гражданско дело

582/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

11

11:00

Гражданско дело

577/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

352/2017

АННА П. ДОНКОВА

2

9:00

НОХД

583/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:15

НОХД

584/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

9:30

НОХД

205/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

9:30

АНД

347/2017

АННА П. ДОНКОВА

6

9:40

АНД

423/2017

АННА П. ДОНКОВА

7

9:50

АНД

460/2017

АННА П. ДОНКОВА

8

10:00

АНД

473/2017

АННА П. ДОНКОВА

9

13:30

АНД

284/2017

АННА П. ДОНКОВА

10

14:00

АНД

254/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

11

14:30

АНД

553/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

25.10.2017 г.

Няма насрочени  дела

26.10.2017 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

470/2017

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

НОХД

145/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:30

НОХД

546/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

13:30

АНД

418/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

27.10.2017 г.

Няма насрочени дела

30.10.2017 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

499/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:15

АНД

524/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

11:00

АНД

441/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

31.10.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

888/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:30

Гражданско дело

536/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:30

ЧГД

457/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

517/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

10:00

Гражданско дело

367/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

1235/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

780/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

292/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

10:00

НОХД

868/2016

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

01.11.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

51/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

1574/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:30

Гражданско дело

762/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:30

Гражданско дело

975/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:00

Гражданско дело

716/2016

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

10:00

Гражданско дело

454/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

7

10:30

Гражданско дело

1473/2015

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

497/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:15

НЧХД

505/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

11:00

АНД

229/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

11:30

НЧХД

83/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

5

13:30

ЧНД

554/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

02.11.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

420/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

728/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

955/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

151/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

935/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

1413/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

865/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

952/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

9

11:15

Гражданско дело

1099/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

248/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

03.11.2017 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:30

Гражданско дело

1392/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

 

 

в началото