ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
27.05.2019 г., 28.05.2019 г., 29.05.2019 г., 30.05.2019 г., 31.05.2019 г.

03.06.2019 г., 04.06.2019 г., 05.06.2019 г., 06.06.2019 г., 07.06.2019 г.

 

23.05.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

184/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

АНД

76/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:45

АНД

77/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

10:00

НОХД

857/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

10:30

АНД

280/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

10:45

АНД

97/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

11:00

ЧНД

352/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

8

13:30

НЧХД

240/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

 

27.05.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

166/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:00

АНД

212/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:00

АНД

309/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

10:40

АНД

276/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

28.05.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1786/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

518/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

615/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

1009/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

10:00

Гражданско дело

327/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:30

Гражданско дело

535/2014

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

320/2019

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

НЧХД

493/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:30

АНД

8/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

9:45

ЧНД

278/2019

АННА П. ДОНКОВА

5

10:00

АНД

159/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

10:15

НОХД

286/2019

АННА П. ДОНКОВА

7

10:30

АНД

327/2019

АННА П. ДОНКОВА

8

13:30

НОХД

748/2018

АННА П. ДОНКОВА

9

14:00

НОХД

181/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

29.05.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1729/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

583/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:30

Гражданско дело

1478/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:30

Гражданско дело

1735/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

9:30

Гражданско дело

133/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

9:30

Гражданско дело

535/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

7

10:00

Гражданско дело

1571/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

8

10:00

Гражданско дело

464/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

9

10:00

Гражданско дело

552/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

10

10:30

Гражданско дело

1411/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

11

11:00

Гражданско дело

1557/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

12

13:30

Гражданско дело

686/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

30.05.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

270/2019

АННА П. ДОНКОВА

2

9:15

АНД

342/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

НЧХД

721/2017

АННА П. ДОНКОВА

4

9:30

НОХД

348/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

13:30

АНД

757/2018

АННА П. ДОНКОВА

31.05.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

14:00

ЧГД

578/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

ЧНД

328/2019

АННА П. ДОНКОВА

03.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

586/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

11:00

Гражданско дело

119/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

04.06.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

870/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

9:00

НЧХД

336/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:15

НОХД

694/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

9:30

АНД

67/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

9:45

АНД

350/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

10:00

НЧХД

779/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

 

АНД

282/2019

АННА П. ДОНКОВА

8

13:30

НЧХД

1/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

05.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

446/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

10:30

Гражданско дело

1568/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

11:00

Гражданско дело

403/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

06.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

494/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:00

Гражданско дело

580/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

582/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

585/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

709/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

1890/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

585/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

960/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧНД

302/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

АНД

245/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

10:00

НОХД

220/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:00

АНД

367/2019

АННА П. ДОНКОВА

5

10:15

НОХД

357/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

13:30

АНД

292/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

13:45

АНД

896/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

8

14:00

АНД

344/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

07.06.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1212/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

644/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

10:00

Гражданско дело

1028/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

 

в началото