ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за

11.11.2019 г., 12.11.2019 г., 13.11.2019 г., 14.11.2019 г., 15.11.2019 г.

18.11.2019 г., 19.11.2019 г., 20.11.2019 г., 21.11.2019 г., 22.11.2019 г.

 

08.11.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

750/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

10:00

НЧХД

583/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

11.11.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1336/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

963/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

1032/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1890/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

1038/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:00

Гражданско дело

1454/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1395/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

10:30

Гражданско дело

674/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

9

11:00

Гражданско дело

232/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

12.11.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1426/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

517/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

907/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

1382/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

260/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

9:30

Гражданско дело

986/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

9:30

Гражданско дело

989/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

9:30

Гражданско дело

1020/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:00

Гражданско дело

765/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

10

10:00

Гражданско дело

948/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

11

10:00

Гражданско дело

1392/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

12

10:30

Гражданско дело

69/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

13

10:30

Гражданско дело

607/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

639/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НОХД

554/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

10:00

НОХД

823/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:00

АНД

509/2019

АННА П. ДОНКОВА

5

13:30

НОХД

654/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

14:15

НОХД

754/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

13.11.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1568/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

1293/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:30

Гражданско дело

230/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:30

Гражданско дело

1067/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:00

Гражданско дело

573/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

10:00

Гражданско дело

599/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

7

10:30

Гражданско дело

904/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

8

11:00

Гражданско дело

1309/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

688/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:00

НЧХД

332/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

14.11.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1579/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1771/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

1205/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

31/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

419/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:00

Гражданско дело

641/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1542/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

606/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

761/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:15

НОХД

760/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

НОХД

573/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

9:30

АНД

589/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

10:00

НОХД

596/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

14:00

НОХД

439/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

15.11.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

734/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

18.11.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

876/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1207/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

140/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1544/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

1271/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

11:00

Гражданско дело

952/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НЧХД

503/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:00

НОХД

578/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:30

НЧХД

436/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

19.11.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1204/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1272/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1543/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

602/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

679/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

9:30

Гражданско дело

1218/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

519/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:00

Гражданско дело

736/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

10064/2004

ДАРИНА И. ПОПОВА

10

10:30

Гражданско дело

291/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

11

10:30

Гражданско дело

1583/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

640/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

АНД

641/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:30

АНД

678/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:00

АНД

627/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

10:30

АНД

367/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

10:30

НОХД

676/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

10:40

АНД

597/2019

АННА П. ДОНКОВА

8

11:00

НОХД

666/2019

АННА П. ДОНКОВА

9

11:10

НОХД

645/2019

АННА П. ДОНКОВА

10

11:30

НОХД

368/2019

АННА П. ДОНКОВА

11

13:30

НОХД

719/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

12

13:30

НЧХД

559/2018

АННА П. ДОНКОВА

20.11.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1298/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:30

Гражданско дело

1314/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:30

Гражданско дело

1337/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

10:00

Гражданско дело

1151/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:00

Гражданско дело

1695/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

10:30

Гражданско дело

962/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

629/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:40

АНД

740/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

13:30

НОХД

728/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

21.11.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

789/2015

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1200/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1773/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1300/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

1021/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

1316/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1600/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

544/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

9

11:00

Гражданско дело

544/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

607/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:00

АНД

705/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

НОХД

357/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

10:00

НЧХД

779/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

13:30

НЧХД

1/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

14:00

НОХД

500/2019

АННА П. ДОНКОВА

7

14:15

НЧХД

464/2019

АННА П. ДОНКОВА

22.11.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

525/2019

АННА П. ДОНКОВА

в началото