ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
19.02.2018 г., 20.02.2018 г., 21.02.2018 г., 22.02.2018 г., 23.02.2018 г.

26.02.2018 г., 27.02.2018 г., 28.02.2018 г., 01.03.2018 г., 02.03.2018 г.

 

19.02.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

665/2015

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1562/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

1584/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

511/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

1640/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

206/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

11:00

Гражданско дело

1654/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

380/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:00

АНД

360/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:30

АНД

665/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

11:30

АНД

657/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

5

13:00

АНД

655/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

6

13:40

АНД

769/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

7

15:00

НОХД

103/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

8

15:30

ЧНД

122/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

9

16:00

ЧНД

123/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

20.02.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1615/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1800/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

12/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

1096/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

1406/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

1235/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

1655/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:30

Гражданско дело

1398/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

756/2017

АННА П. ДОНКОВА

2

 

НОХД

107/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:30

НОХД

706/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:30

НОХД

766/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

13:30

НЧХД

628/2015

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

21.02.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

51/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

1425/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:00

Гражданско дело

100/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:30

ЧГД

827/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

9:30

Гражданско дело

1626/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

9:30

Гражданско дело

1854/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

7

10:00

Гражданско дело

716/2016

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

8

10:00

Гражданско дело

1477/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

9

10:30

Гражданско дело

777/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

10

10:30

Гражданско дело

1550/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

11

11:00

Гражданско дело

1353/2016

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

12

11:00

Гражданско дело

953/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧНД

120/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

ЧНД

118/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

11:30

НОХД

16/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

13:30

НОХД

678/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

22.02.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1400/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1857/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1413/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

146/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

1850/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

11:00

Гражданско дело

1099/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

734/2017

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

НОХД

585/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

23.02.2018 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧНД

79/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

ЧНД

74/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

ЧНД

105/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:00

ЧНД

119/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

10:30

ЧНД

121/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

 

26.02.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

603/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:15

Гражданско дело

129/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:30

Гражданско дело

1383/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:45

Гражданско дело

1014/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

11:00

Гражданско дело

119/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

599/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:15

НОХД

792/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

11:00

АНД

786/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

11:40

АНД

784/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

27.02.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1428/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

204/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:30

Гражданско дело

893/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

10:00

Гражданско дело

823/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

5/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

НОХД

598/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:30

НОХД

735/2017

АННА П. ДОНКОВА

4

10:15

НОХД

35/2018

АННА П. ДОНКОВА

5

10:30

НОХД

119/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

13:30

НЧХД

606/2017

АННА П. ДОНКОВА

7

13:30

АНД

783/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

8

14:00

АНД

710/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

28.02.2018 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

600/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

11:00

НОХД

7/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

01.03.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1670/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

210/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1261/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

ЧГД

1327/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

234/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

1062/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

11:00

Гражданско дело

444/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

874/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НЧХД

772/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

10:30

НЧХД

686/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

13:30

НОХД

33/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

14:00

АНД

667/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

02.03.2018 г.

Няма насрочени дела

в началото