ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
12.11.2018 г., 13.11.2018 г., 14.11.2018 г., 15.11.2018 г., 16.11.2018 г.

19.11.2018 г., 20.11.2018 г., 21.11.2018 г., 22.11.2018 г., 23.11.2018 г.

 

09.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

142/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

ЧНД

678/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

13:30

ЧНД

756/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

12.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

676/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1345/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

1430/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:30

Гражданско дело

476/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

850/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

1049/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1209/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

987/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

НЧХД

57/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

13:30

АНД

380/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

14:00

НЧХД

589/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

14:30

НЧХД

505/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

13.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

291/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

10:00

Гражданско дело

586/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

10:00

Гражданско дело

1058/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

10:30

Гражданско дело

655/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

10:30

Гражданско дело

1295/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

413/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

НОХД

662/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

НОХД

635/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

9:30

АНД

697/2018

АННА П. ДОНКОВА

5

10:30

НОХД

719/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

13:30

НОХД

477/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

14.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1969/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

264/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:00

Гражданско дело

1451/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:30

Гражданско дело

383/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:00

Гражданско дело

1550/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

10:00

Гражданско дело

1454/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

7

10:30

Гражданско дело

929/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

8

11:00

Гражданско дело

1211/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

НОХД

617/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

11:15

АНД

600/2017

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

14:00

АНД

705/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

15.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

11:00

Гражданско дело

1278/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

35/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

9:00

АНД

546/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:30

АНД

468/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:00

НОХД

368/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

НОХД

706/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

13:30

НОХД

559/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

14:15

НОХД

311/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

16.11.2018 г.

Няма насрочени дела

19.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

606/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:30

Гражданско дело

244/2016

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:30

Гражданско дело

448/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:30

Гражданско дело

1152/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

11:00

Гражданско дело

1773/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

11:00

Гражданско дело

844/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

729/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:15

НОХД

732/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

20.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

310/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1986/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1178/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

1274/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

308/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

535/2014

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

807/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:30

Гражданско дело

10064/2004

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

928/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

406/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:00

НОХД

513/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

НОХД

694/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

10:00

НОХД

146/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

10:00

НОХД

708/2018

АННА П. ДОНКОВА

6

10:30

АНД

720/2018

АННА П. ДОНКОВА

7

11:00

НОХД

585/2018

АННА П. ДОНКОВА

8

13:30

НОХД

598/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

21.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1035/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:30

Гражданско дело

1311/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

10:00

Гражданско дело

143/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

10:00

Гражданско дело

1054/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:30

Гражданско дело

960/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

11:00

Гражданско дело

776/2015

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

707/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

22.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

693/2013

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:30

ЧГД

973/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:30

Гражданско дело

551/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:30

Гражданско дело

737/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

11:00

Гражданско дело

119/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

11:00

Гражданско дело

1418/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

696/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

АНД

615/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

9:30

АНД

649/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:00

АНД

643/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

10:00

НЧХД

721/2018

АННА П. ДОНКОВА

6

10:30

АНД

690/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

11:00

АНД

595/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

8

11:00

АНД

638/2018

АННА П. ДОНКОВА

9

13:30

НОХД

462/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

10

14:00

АНД

751/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

11

14:30

АНД

753/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

23.11.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

912/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1050/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1248/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

1272/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

1557/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

1888/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

931/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:30

Гражданско дело

823/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

608/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

 

в началото