ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
16.04.2018 г., 17.04.2018 г., 18.04.2018 г., 19.04.2018 г., 20.04.2018 г.

23.04.2018 г., 24.04.2018 г., 25.04.2018 г., 26.04.2018 г., 27.04.2018 г.

 

16.04.2018 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

13:30

ЧНД

214/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

13:45

ЧНД

215/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

14:00

ЧНД

216/2018

АННА П. ДОНКОВА

17.04.2018 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

181/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НЧХД

757/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:30

НОХД

211/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

11:00

НЧХД

686/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

15:00

НОХД

213/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

18.04.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

72/2016

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

173/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:30

Гражданско дело

1079/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

10:00

Гражданско дело

1928/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:30

Гражданско дело

1170/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

11:00

Гражданско дело

77/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

15:30

НОХД

224/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

19.04.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

665/2015

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

511/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

9:30

Гражданско дело

1856/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1864/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

1954/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

ЧГД

1327/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1919/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

10:30

ЧГД

1955/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

9

10:30

Гражданско дело

138/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

10

11:00

Гражданско дело

1815/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

598/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НОХД

162/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

10:00

АНД

741/2017

АННА П. ДОНКОВА

4

10:15

АНД

183/2018

АННА П. ДОНКОВА

5

10:30

НОХД

176/2018

АННА П. ДОНКОВА

6

11:20

АНД

166/2018

АННА П. ДОНКОВА

20.04.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

11:00

Гражданско дело

754/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧНД

209/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НОХД

157/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

23.04.2018 г.

Няма насрочени дела

24.04.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1554/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

191/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

233/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:00

Гражданско дело

268/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:00

Гражданско дело

449/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

9:00

Гражданско дело

517/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

9:30

Гражданско дело

893/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

9:30

Гражданско дело

114/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:00

Гражданско дело

535/2014

ДАРИНА И. ПОПОВА

10

10:00

Гражданско дело

929/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

11

10:00

Гражданско дело

1613/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

12

10:30

Гражданско дело

1317/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

13

10:30

Гражданско дело

1692/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

14

10:30

Гражданско дело

1761/2017

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

167/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

10:00

НЧХД

108/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

13:30

НЧХД

182/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

25.04.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

397/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:30

Гражданско дело

1854/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:30

Гражданско дело

285/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

10:00

Гражданско дело

1550/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:00

Гражданско дело

1752/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

10:30

Гражданско дело

777/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

26.04.2018 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

107/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

296/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1857/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

294/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:00

Гражданско дело

450/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

566/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

 

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

152/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

9:00

АНД

195/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:30

НОХД

35/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

10:00

НОХД

141/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

10:00

АНД

190/2018

АННА П. ДОНКОВА

6

10:30

НОХД

187/2018

АННА П. ДОНКОВА

7

13:30

НОХД

734/2017

АННА П. ДОНКОВА

27.04.2018 г.

Няма насрочени дела

 

в началото