Детайли за новина

28/06/2019

На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол 3 от 28.06.2019 г., ведно с приложение № 4, от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 133/11.06.2019 г., обявяване на крайните оценки на кандидатите от ІV етап на конкурс за назначаване на съдебен секретар, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.