Детайли за новина

27/06/2019

Протокол № 2/26.06.2019г.– обявяване на резултатите и крайната оценка от ІІ и ІІІ етап от конкурса за длъжността “съдебен секретар”. За повече информация посетете страницата "Конкурси."