Детайли за новина

08/05/2019

08.05.2019 г. - На основание Заповед № ЛС 105/03.05.2019 г. на Председателят на Районен съд – Карлово обявява конкурс за назначаване на една свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжността „Съдебен секретар”. Повече информация може да получите като посетите страницата "Конкурси".