Детайли за новина

28/02/2019

Новите съдебни заседатели в Районен съд – Карлово положиха клетва

На тържествена церемония на 27.02.2019 г. в Съдебната палата 19 съдебни заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите на Районен съд – Карлово. За голяма част от тях това е първи мандат, който ще продължи до 2023 г.

„Вие сте избрани като съдебни заседатели, което е една отговорна длъжност, към която следва да подходите с необходимото уважение и сериозност в съдебното производство. Съдебният заседател е представител на гражданите. Както посочих, правата му са еднакви с тези на съдията, като съдията и съдебните заседатели имат равен глас. Ето защо Вашата работа е отговорна толкова, колкото и на  съдията.“ каза в обръщението си към новите съдебни заседатели Административния ръководител и Председател на РСКрл съдия Асима Вангелова-Петрова.

Денят продължи с обучение, в което съдия Гюрай Мурадов разясни статута, правата и задълженията на съдебния заседател.