Детайли за новина

02/01/2019

За периода от 14.01.2019 г. до 01.02.2019 г. (вкл.) делата на ІІІ наказателен състав няма да се гледат, поради ползване на отпуск за временна неработоспособност на съдията-докладчик Гюрай Мурадов. Страните по делата ще получат нови призовки за следващо съдебно заседание.