Детайли за новина

28/11/2018

Районен съд–Карлово, на основание протокол № 27, т. 77 и протокол № 29, т. 51 от заседанията на Пленума на Висш съдебен съвет, проведени съответни на 01.11.2018 г. и 22.11.2018 г., ОТПРАВЯ ПОКАНА към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ ВЪНШНИ ПРЕНОСИМИ ДИСКОВЕ“. Подробна информация може да прочетете тук.Съобщение-HDD
Дата: 28/11/2018
Линк: ОТВОРИ