Детайли за новина

20/06/2018

20.06.2018 г. - Заповед № РД 100/20.06.2018 г. на Председателя на Районен съд-Карлово, относно определя на дела, които ще се разгреждат през съдебната ваканция от 16.07 до 01.09. 2018 г., във връзка с разпоредбата на чл. 329, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ.Заповед № РД 100/20.06.2018 г.
Дата: 20/06/2018
Линк: ОТВОРИ