Детайли за новина

27/04/2018

 Днес, 27.04.2018 г., в Съдебната палата в град Карлово се проведе Ден на отворените врати организиран от Районен съд – Карлово и Районна прокуратура – Карлово. Гости на магистратите и прокурорите бяха граждани и ученици от СУ „Васил Левски“ гр. Карлово и СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдия Дарина Попова разказа за работата на съда и магистратите, а прокурорите Димитър Димитров и Кирил Мавродиев запознаха присъстващите с основните функции на прокуратурата и прокурорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от ХА клас и ХІА при СУ „Васил Левски“ гр. Карлово участваха във възстановки на два импровизирани съдебни процеса – граждански и наказателен. Двата процеса са свързани от обща житейска история – случай на домашно насилие. Разиграха се съдебни производства по налагане на мерки за защита и по обвинение в нарушение на издадената заповед защита. Учениците облякоха тоги, задаваха въпроси на ищеца, ответника, свидетелите, подсъдими, а накрая произнесоха съдебни актове решение по гражданското дело и присъда – по наказателното производство.

 

 

 

 

 

 

 

Участие взеха и служители от Областна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието, експерти от РУ на МВР – Карлово, прокурор от Районна прокуратура Карлово.

Експерт от РУ на МВР – Карлово показа как се снемат дактилоскопски следи.

Служители от Областна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието демонстрираха различни техники при конвоиране на задържани лица и помощните средства и оръжия, които се използват.

Бяха връчени наградите на учениците, участващи в конкурса за детска рисунка на тема: „Съдът през погледа на малкия гражданин“.

Ръководството на Районен съд – Карлово изказа благодарност към директора на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово – г-жа Марияна Манчева и всички участващи в Деня на отворените врати в съда.