Детайли за новина

30/03/2018

На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол 6 от 30.03.2018 г., ведно с приложение № 4, от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., обявяване на крайните оценки на кандидатите от ІV етап на конкурс за назначаване на съдебен секретар, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.