Детайли за новина

29/03/2018

На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол № 4 от 29.03.2018 г. и Протокол № 5 от 29.03.2018 г., ведно с приложение № 2, от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., относно обявяване на резултатите от проведения втори и трети етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.