Детайли за новина

26/03/2018

26.03.2018 г. - На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол № 3 от 22.03.2018 г. от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., относно в промяна на датата и часа за провеждане на четвърти етап от конкурса (събеседване), може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.