Детайли за новина

13/03/2018

13.03.2018 г. - На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол № 1 от 12.03.2018 г. от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., относно обявяване на резултатите от проведения първи етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“, оценка от класирането по документи, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.