Годишен Доклад

ДОКЛАД за дейността на Районен съд Карлово през 2018 година
Отвори

ДОКЛАД за дейността на Районен съд Карлово през 2017 година
Отвори

ДОКЛАД за дейността на Районен съд Карлово през 2016 година
Отвори

ДОКЛАД за дейността на Районен съд Карлово през 2015 година
Отвори

ДОКЛАД за дейността на Районен съд Карлово през 2014 година
Отвори

ДОКЛАД за дейността на Районен съд Карлово през 2013 година
Отвори