Актуална информация

На вниманието на кандитатите в конкурса за длъжността „Съдебен архивар“ - Протокол № 3 от 12.12.2017 г. от заседание на комисията по чл. 39, ал. 1 ПАС, назначена със Заповед № ЛС 258/19.10.2017 г., относно обявяване на резултатите от проведения трети етап от конкурса за длъжността „Съдебен архивар“, оценка от класирането може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

На вниманието на кандитатите в конкурса за длъжността „Съдебен архивар“ - Протокол № 2 от 08.12.2017 г. от заседание на комисията по чл. 39, ал. 1 ПАС, назначена със Заповед № ЛС 258/19.10.2017 г., относно обявяване на резултатите от проведения втори етап от конкурса за длъжността „Съдебен архивар“, оценка от класирането може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

На вниманието на кандитатите в конкурса за длъжността „Съдебен архивар“ - Протокол № 1 от 27.11.2017 г. от заседание на комисията по чл. 39, ал. 1 ПАС, назначена със Заповед № ЛС 258/19.10.2017 г., относно обявяване на резултатите от проведения първи етап от конкурса за длъжността „Съдебен архивар“, оценка от класирането по документи, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

23.10.2017 г. - На основание Заповед № 256/18.10.2017 г. Председателят на Районен съд – Карлово обявява конкурс за назначаване на една свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжността „Съдебен архивар ”. Повече информация може да получите като посетите страницата "Конкурси".

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ