Актуална информация

На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол 6 от 30.03.2018 г., ведно с приложение № 4, от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., обявяване на крайните оценки на кандидатите от ІV етап на конкурс за назначаване на съдебен секретар, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол № 4 от 29.03.2018 г. и Протокол № 5 от 29.03.2018 г., ведно с приложение № 2, от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., относно обявяване на резултатите от проведения втори и трети етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

26.03.2018 г. - На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол № 3 от 22.03.2018 г. от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., относно в промяна на датата и часа за провеждане на четвърти етап от конкурса (събеседване), може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

13.03.2018 г. - На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол № 1 от 12.03.2018 г. от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., относно обявяване на резултатите от проведения първи етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“, оценка от класирането по документи, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ