Актуална информация

Образец на Декларация по чл. 83, ал. 2 ГПК може да изтеглите от тук.

Повече

20.06.2018 г. - Заповед № РД 100/20.06.2018 г. на Председателя на Районен съд-Карлово, относно определя на дела, които ще се разгреждат през съдебната ваканция от 16.07 до 01.09. 2018 г., във връзка с разпоредбата на чл. 329, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ.

Повече

15.06.2018 г. – Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 18.06.2018 г. (понеделник), деловодството на изпълнителна служба, държавните съдебни изпълнители, както и съдебните зали, в които се провеждат съдебните заседания по делата са с нов административен адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, учебен корпус на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ет. 2. Входът за сградата, ползвана от съда се намира от северната страна, откъм улица „Гладстон“.

Повече

 Днес, 27.04.2018 г., в Съдебната палата в град Карлово се проведе Ден на отворените врати организиран от Районен съд – Карлово и Районна прокуратура – Карлово. Гости на магистратите и прокурорите бяха граждани и ученици от СУ „Васил Левски“ гр. Карлово и СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдия Дарина Попова разказа за работата на съда и магистратите, а прокурорите Димитър Димитров и Кирил Мавродиев запознаха присъстващите с основните функции на прокуратурата и прокурорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от ХА клас и ХІА при СУ „Васил Левски“ гр. Карлово участваха във възстановки на два импровизирани съдебни процеса – граждански и наказателен. Двата процеса са свързани от обща житейска история – случай на домашно насилие. Разиграха се съдебни производства по налагане на мерки за защита и по обвинение в нарушение на издадената заповед защита. Учениците облякоха тоги, задаваха въпроси на ищеца, ответника, свидетелите, подсъдими, а накрая произнесоха съдебни актове решение по гражданското дело и присъда – по наказателното производство.

 

 

 

 

 

 

 

Участие взеха и служители от Областна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието, експерти от РУ на МВР – Карлово, прокурор от Районна прокуратура Карлово.

Експерт от РУ на МВР – Карлово показа как се снемат дактилоскопски следи.

Служители от Областна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието демонстрираха различни техники при конвоиране на задържани лица и помощните средства и оръжия, които се използват.

Бяха връчени наградите на учениците, участващи в конкурса за детска рисунка на тема: „Съдът през погледа на малкия гражданин“.

Ръководството на Районен съд – Карлово изказа благодарност към директора на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово – г-жа Марияна Манчева и всички участващи в Деня на отворените врати в съда.

 

 

 

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ